Ar gali svetimas vaikas tapti savu?

Ar gali svetimas vaikas tapti savu?

Vaikai mūsų ateitis, jie gyvens, dirbs, kurs šeimas, valdys valstybę po mūsų. Tai ne tuščia frazė, tai nenuginčijama tiesa. Tėvai stengiasi savo vaikams duoti viską, kas yra geriausia, diegia jiems vertybes, moralines normas, parengia savarankiškam gyvenimui, tačiau mūsų šalyje, kaip ir bet kurioje kitoje, net ir turtingiausioje ir labiausiai išsivysčiusioje šalyje, yra tėvų, nesugebančių pasirūpinti savo atžalomis. Šie vaikai negali laukti- jiems suaugusiųjų rūpesčio ir meilės reikia dabar, todėl jais turime rūpintis dabar, kad kuo daugiau jų ateityje taptų pilnaverčiais visuomenės nariais, rastų darbą, mokėtų mokesčius mūsų valstybei. Į ateitį turime investuoti šiandien.

Lietuvoje yra apie 10 000 globojamų vaikų. Jie sudaro apie 2 proc. visų mūsų šalies vaikų. Kasmet tėvų globos netenka virš 1000 mažųjų. Globos institucijose gyvena apie 4000 vaikų. Dauguma globos namuose augančių vaikų gyvens ten iki pilnametystės, kaskart tikėdamiesi, kad atsiras šeimos, norinčios jais pasirūpinti.

Jungtinių tautų Vaiko teisių komitetas kritikuoja Lietuvą dėl tokio didelio institucijose augančių vaikų skaičiaus. Valstybės kontrolės tarnybos auditoriai, 2014 metais atlikę vaikų globos sistemos auditą, konstatuoja, jog, kaip rodo tyrimai, globa stacionariose globos įstaigose lemia žemesnę vaikų gyvenimo kokybę nei šeimos aplinkoje ir dažnai – net socialinę atskirtį visam gyvenimui. Stacionariose globos įstaigose globojamų vaikų skaičius daugelį metų nemažėja. Vidutinė vieno vaiko globos kaina per mėnesį vaikų globos įstaigoje siekia 2 530 litų, šeimynoje – 1 040 litų, o šeimoje – 520 litų. Taigi, globa šeimoje ne tik žymiai kokybiškesnė, bet ir pigiau atsieina valstybei.

.Apie institucijoms alternatyvią šeiminę globą kalbama seniai, akivaizdu, kad žmonių, norinčių globoti vaikus, trūksta. Svarbu, kaip visuomenėje yra vertinami žmonės, kurie globoja svetimus vaikus. Ar valstybė jiems padeda finansiškai? Ar jie sulaukia pakankamai pagalbos, kai jos prireikia? Kiekvienas žmogus turi turėti savo namus ir žmones, kuriuos galėtų vadinti šeima. Vaikai nėra žaisliukai, todėl turi būti tvarka, ir imti globoti bet kas negali. Tačiau jei norintys globoti yra sveiki, turi kur gyventi, turi pajamų, leidžiančių save išlaikyti, neturi priklausomybių nuo alkoholio ir narkotikų, jiems nebuvo apribota tėvų valdžia ir nebuvo teisti už tyčinius nusikaltimus, tuomet jie jau atitinka pradinius reikalavimus ir gali įsitraukti į mokymų ir įvertinimo procesą,

Jeigu norite padaryti pasaulį geresnį, o ne vien tik pykti ant sistemos, valdžios, tai įvaikinkite arba globokite apleistą vaiką. Tai puikiausias žingsnis, kuri galite padaryti visuomenės labui ir Dievui, nes išgelbėdamas vieną žmogų, išgelbsti visą pasaulį.

Kauno miesto Psichologinės paramos ir konsultavimo centras, bendradarbiaudamas su Kauno, Jonavos, Prienų, Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių rajonų bei Birštono miesto savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriais, nuo 2008 m. vykdo vaikų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos teikimo paslaugas.

Rengiant žmones, ketinančius pasirūpinti tėvų globos netekusiais vaikais, taikoma vieninga visai Lietuvai GIMK globėjų ir įtėvių rengimo programa. Pagal šią  programą atestuoti socialiniai darbuotojai veda dešimties užsiėmimų grupinius mokymus, organizuoja individualius susitikimus su pageidaujančiomis globoti ar įsivaikinti šeimomis (asmenimis) jų namuose. Mokymų metu žmonės turi galimybę daugiau sužinoti apie tėvų globos netekusių vaikų poreikius, psichologinius ypatumus, jausmus, patirtas netektis,  ir kitas svarbias temas.

Bendraudami su socialiniais darbuotojais bei dalyvaudami mokymuose, būsimieji globėjai ir įtėviai turi galimybę geriau pažinti save, įvertinti savo gebėjimus rūpintis tėvų globos netekusiu vaiku. Didžioji dalis mokymų dalyvių įvertina juos labai gerai, teigdami, kad jie ne tik sužinojo daug naujos, bet ir geriau suprato vaikus, jų jausmų ir elgesio priežastis.

Svarbu, kad šeimos ar asmenys, ketinantys globoti ar įvaikinti vaikus, į mokymus ateitų atviri naujoms žinioms bei išgyvenimams. Taigi, tinkamas ir sąmoningas pasirengimas vaiko atėjimui į šeimą, užtikrina globos ir įvaikinimo sėkmę.

Vaikas visada trokšta tapti savu, priklausyti šeimai, turėti namus. Tik ar mes, suaugusieji, bent pasvarstėme apie galimybę auginti tėvų globos netekusį vaiką?

Kviečiame visus jau apsisprendusius, dar svarstančius ar norinčius daugiau sužinoti apie vaikų globą ar įvaikinimą kreiptis į savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistus bei į Paramos šeimai centrą “Darnūs namai“, kuris yra įsikūręs Lietuvių g. 22, Kaune Šio centro socialiniai darbuotojai, turintys ilgametę patirtį globos ir įvaikinimo srityje, galės atsakyti į Jums rūpimus klausimus.

Pasiteirauti galite ir skambindami telefonu 8 609 80270.