Vaikams privalome duoti du dalykus – šaknis ir sparnus.

Vaikams privalome duoti du dalykus – šaknis ir sparnus.

O kaip gi su tais vaikais, kurių šaknys nuo jų atskirtos ir kurie nežino, kad turi sparnus? Pakalbėkime apie vaikus, atskirtus nuo savo tėvų- tėvų globos netekusius vaikus…

Mūsų šalies socialinės paramos sistemoje svarbi vieta tenka vaikų globos klausimams, nes probleminių šeimų, iš kurių paimami vaikai, Lietuvoje yra daug. Vaikai tėvų globos netenka dėl įvairių priežasčių. Analizuojant priežastis, išryškėja dvi svarbiausios aplinkybės: tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nesirūpina, nesidomi vaikais, jų neprižiūri, netinkamai auklėja, naudoja fizinį ar psichologinį smurtą, dėl to kyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui, todėl vaikai įstatymų nustatyta tvarka paimami iš šeimos. Kita priežastis – kai tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų laikinai negali vaiku rūpintis dėl abiejų tėvų ar vieno iš jų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių. Praeitų metų duomenimis, Lietuvoje yra 10 389 socialinės rizikos šeimų, jose auga 21 303 vaikai (3,80 proc. visų šalyje gyvenančių vaikų).

Tik mažuma globos namuose augančių vaikų yra našlaičiai – daugelis iš jų turi tėvus. Būtent iš tėvų į globos namus patenka daugiausiai vaikų. Tokie tėvai mūsų visuomenėje sulaukia paniekos, pasmerkimo, jie vadinami „blogais“, „degradavusiais“, „asocialiais“ ir pan. Lietuvos vaikų globos įstaigose, 2012 m. duomenimis, gyvena 4030 vaikų. Didžiausią dalį šių vaikų sudaro 10–14 m. vaikai. Praeitais metais globėjų šeimose buvo globojami 6105 vaikai, daugiausiai vyresni negu 10 metų. Mūsų šalyje veikia 48 šeimynos, jose globojami 407 vaikai. 2012 m. galimų įvaikinti vaikų apskaitoje buvo 1878 vaikai, iš jų 1425 vyresni negu 10 metų.

Pažymėtina, kad vieno vaiko išlaikymo kaštai per mėnesį vaikų globos namuose vidutiniškai siekia 2075 litus, o globėjų šeima vaiko poreikiams tenkinti gauna 520 lt. Pastaruoju metu yra ketinimų šią išmoką padidinti iki 780 lt.

Apie be tėvų globos likusius vaikus mūsų visuomenėje sklando bauginantys mitai, kurie neatitinka tikrovės ir trukdo žmonėms apmąstyti savo galimybes globoti ar įvaikinti tokį vaiką: manoma, kad tokie vaikai turi paveldėję „blogus genus“, kad jie yra pasmerkti kartoti savo tėvų gyvenimo kelią, kad nieko gero iš jų neišaugs, kad jie už gera atsilygins blogu. Per 20  nepriklausomybės metų pribrendo laikas permainoms: juk globėjų ir įtėvių šeimų tikrai gali būti daugiau, tik reikia įveikti neigiamus stereotipus. Ar tikrai šių vaikų „blogi genai“? Ar jie būtinai gyvens taip, kaip gyvena jų tėvai? Ar jie bus priklausomi nuo alkoholio, narkotikų? Ar jie blogai elgsis su juos užauginusiais žmonėmis? Tikrai ne, nes yra daugybė pavyzdžių, kai globoje užaugę vaikai gyvena pilnavertį savarankišką gyvenimą, sukuria darnias šeimas, pasiekia karjeros aukštumų. Ir tokių pavyzdžių žymiai daugiau negu neigiamų, tačiau žmonės linkę prisiminti ir akcentuoti būtent neigiamus pavyzdžius. Tam pasitarnauja ir žiniasklaida, mieliau pasakodama ne sėkmės istorijas, o viešindama nevykusiai susiklosčiusius gyvenimus. Tačiau ir taip vadinamos „geros“ šeimos ne visada užaugina dorus vaikus, juk svarbiausia, ką šeima duoda vaikui, kokį grūdą jame pasėja, kiek geba pasidalinti savo meile, suderinti reiklumą ir šilumą, suprasti ankstesnę vaiko patirtį, jo jausmus biologiniams tėvams, jo nuoskaudas ir nusivylimą, kad jo tėvai nesugeba patys jo auginti.

Mylėti ir būti mylimam- kiekvieno iš mūsų poreikis. Ypač to reikia vaikams, nepatyrusiems tėvų meilės ar pristigusiems jos. Vaikas nori priklausyti šeimai, jaustis mylimas, svarbus ir išklausytas. Nepatenkinus šio poreikio vaikystėje, žmogus ilgėsis ir trokš meilės visą savo gyvenimą.

Pasirengusi globėjų ar įtėvių vaidmeniui, tėvų globos netekusio vaiko auginimui, šeima gali puikiai patenkinti šį poreikį, priimdama vaiką į savo namus, jį suprasdama, išklausydama, mylėdama ir ugdydama. Oskaras Vaildas yra pasakęs, kad patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus. Ar gali padaryti laimingu vaiką, jeigu jo nesupranti, nežinai jo gyvenimo istorijos, patirtų išgyvenimų?

Siekiant, kad vaikai patektų į tinkamas ir pasirengusias šeimas, žmonės, norintys priimti į savo namus tėvų globos netekusį vaiką, turi lankyti 30 valandų mokymus, kurių metu jie ne tik įgyja naujų ir įdomių žinių apie šiuos vaikus, bet ir pasitikrina, ar turi gebėjimų, reikalingų auginti vaiką: ar jie galės užtikrinti vaiko fizinį saugumą, patenkinti jo psichologinius poreikius, užmegzti su juo patvarius ryšius, bendradarbiauti su specialistais siekiant padėti vaikui.

Kviečiame visus jau apsisprendusius, dar svarstančius ar norinčius daugiau sužinoti apie vaikų globą ar įvaikinimą kreiptis į savo savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių arba į  Paramos šeimai centrą „Darnūs namai“, kuris įsikūręs Lietuvių g. 22-41 Kaune. Šio centro socialiniai darbuotojai, turintys ilgametę patirtį globos ir įvaikinimo srityje, atsakys į Jums rūpimus klausimus.

Pasiteirauti galite ir skambindami telefonu 8 674 28403.