Šeima auginanti vaiką su negalia turi gauti palaikymą

Šeima auginanti vaiką su negalia turi gauti palaikymą

Neseniai “Darnuose namuose” pasibaigė metus trukęs projektas skirtas šeimoms auginančioms sutrikusio intelekto vaikus. Visus metus, projekte dalyvavusios, mamos turėjo galimybę savitarpio paramos grupėje dalintis savo džiaugsmais ir rūpesčiais bei patirtimi auginant „plačios širdies“ vaikus. Savitarpio paramos grupę vedė socialinė darbuotoja remdamasi naujausiomis savitarpio paramos grupių tendencijomis bei  pozityvios tėvystės principais.

Džiugino, tai, kad į vaikų socialinių įgūdžių lavinimo grupę vakai rinkosi labai noriai, į kiekvieną susitikimą atsinešdami savo kūrybiškumą, energiją ir didelį norą būti kartu. Tad išties sunku buvo atsisveikinti, nes matėsi, kad vaikams dar reikia bendravimo su bendraamžiais ir laiko pozityviais, praktinias metodais mokintis bendravimo įgūdžių ir tobulėti.

Projekto eigoje buvo siekiama suteikti grįžtamąjį ryšį šeimoms, kaip vaikams sekasi siekti pažangos mokinantis naujų elgesio būdų, kurias socialinių įgudžių sritis dar reiktų tobulinti. Profesionali socialinė darbuotoja vedusi vaikų grupes konsultavo mamas, o projektui pasibaigus kiekviena grupėje dalyvavusi mama gavo laišką apie savo vaiko elgesį, su rekomendacijomis kaip ugdyti naujus gebėjimus.

Tikimės, kad gera, socialinių partnerių – NVO “SocActiva”, iniciatyva ir šiais metais bus tęsiama  ir  Kauno miesto savaivaldybė skirs dėmesį šeimoms, kurios deja kol kas beveik negauna jokio psichosocialinio palaikymo ir pagalbos iš profesionalių darbuotojų ir visuomenės.