Mediacijos paslaugos šeimai

Mediacijos paslaugos šeimai

Nuo 2017 m. rudens paramos šeimai centras „Darnūs namai“ pradeda teikti neteisminės mediacijos paslaugas Kauno rajono gyventojams.

Mediacija – tai visame pasaulyje paplitusi alternatyvi ginčų sprendimo procedūra, kuri nėra formalaus teisminio proceso pakaitalas, bet yra plačiai naudojama greta derybų bei arbitražo. Pagrindiniai meditacijos principai:

  1. Savanoriškumas. Asmuo savo noru, laisva valia pasirenka šį alternatyvų ginčų sprendimo būdą, jame dalyvauja bei gali iš jo pasitraukti kada panorėjęs, nenurodydamas jokių priežasčių.
  2. Konfidencialumas. Tiek informacija, gauta mediacijos metu, tiek pats procesas yra tik mediatoriaus ir šalių žinioje.
  3. Mediatoriaus nešališkumas, neutralumas bei nepriklausomumas. Pats mediatorius nėra susijęs nė su viena iš šalių, šalys mediatoriui yra lygios ir jis neturi nei finansinio, nei asmeninio suinteresuotumo mediacijos proceso baigtimi. Mediatorius padeda ginčo šalims pasiekti norimą rezultatą – priimti taikų, labiausiai abiem šalims priimtiną sprendimą.

 

Mediatoriaus paslaugos yra finansuojamos pagal  „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektą.

Registracija telefonu: 8 678 70558