Kokia mokykla tinka mano vaikui?

Kokia mokykla tinka mano vaikui?

Pokalbiuose su vaikų tėvais, ypač pirmagimių pirmokų ir ypač tėvelių – vyrų grupėse, išsitraukiamas telefonas, kuriame siekiama užsirašyti tik du dalykus:

 1. Kokios yra geriausios mokyklos?
 2. Kokios yra blogiausios mokyklos?

Ir tai, kad tėvai jau atėjo kalbėtis apie mokyklos pasirinkimą, rodo rūpestį, domėjimąsi, atsakomybę, kartais, deja, nevaldomą nerimą.

Tačiau atsakyti, kuri mokykla yra geriausia ar blogiausia, būtų ne tik nediskretiška, bet ir neprofesionalu.

Keli dalykai, kuriuos reikia apgalvoti tėvams patiems ir aptarti su sutuoktiniu:

 1. Kokie mūsų (tėvų) lūkesčiai ugdymo įstaigai?

Čia svarbiausi trys reiškiniai:

 • Dėmesys 

Reikėtų pasverti, ar jums reikšmingas dėmesys, kurio tikitės iš ugdymo įstaigos. Ar atvykę į mokyklą jaučiatės reikalingi. Tikėtina, kad tokia mokykla, kurioje jūs sutinkami su derama pagarba ir dėmesiu, bus atvira ir sprendžiant patyčių, mokymosi sunkumų ar kitas problemas. Tačiau derėtų pastebėti, ar rodomas dėmesys visiems vaikams ir tėvams, nepriklausomai nuo socialinės padėties ir statuso. Ar dėmesio rezervuaras yra pakankamas, ar jis nėra sukoncentruotas tik į tai, kad būtų pritraukiami mokiniai.

 • Profesionalumas

Pedagoginis profesionalumas yra labai plati sąvoka. Jei pedagogas ar ugdymo įstaigos vadovas yra profesionalas, jis įsisavinęs visus tris čia minimus dėmenis. Tačiau dažnas vaikų tėvas vertina mokytojo gebėjimą mokyti. Taigi, tėvai turėtų įvertinti, ar vaikui ši įstaiga padės atrasti ir ugdytis turimus gebėjimus. Ar taikomi įvairūs mokymo(si) būdai, iš kurių dalis tiks jūsų vaikui.

 • Vertybinės nuostatos

Svarbiausias lūkestis turėtų būti sąžiningas elgesys, tai yra, kad ugdytojai prireikus sąžiningai pripažintų, kad jų kompetencijos ribos galimai trukdo vaiko poreikiams, gebėjimams plėtoti. Sąžiningas pedagogas bus drąsus pranešdamas apie galimus mokymosi sunkumus, apie pastebėtus ypatingus gebėjimus, kurių, deja, jis neturi galimybių ar sąlygų ugdyti.

 1. Kokie yra vaiko poreikiai?

Nereikia pamiršti, kad renkate ugdymo įstaigą vaikui:

 • Gabus vaikas

Gabumų vertinimas Lietuvoje dar gana dažnai remiasi tik pasiekimais, tai yra, stebimi tik vaikų pasiekimai. Taigi tėvai (jeigu įtrauktumėte ir senelius, būtų dar didesnis sąrašas) dažnai savo vaikus laiko gabiais, nes jie greitai skaičiuoja, gerai skaito, domisi konkrečia veikla, daug apie ją žino. Tačiau svarbiausias gabaus ir itin gabaus vaiko ar suaugusio žmogaus bruožas yra savitas mąstymo būdas, netikėti sprendimo būdai, kitoks, dažnai daugumai nesuprantamas ar nepriimtinas, požiūris. Kitaip tariant, šiems vaikams pasaulis atrodo kitaip. Labai svarbu, kad, lavinant gabų vaiką, būtų pripažintas jo kitoniškumas. Svarbu, kad jis ne tik būtų siunčiamas į olimpiadas, bet kad būtų lavinami jo aukštesnieji mąstymo gebėjimai naudojant tam tinkamus metodus.

 • Nepatogus vaikas

Tai yra vaikai, kurie dažnai turi elgesio problemų, kartais ir emocijų valdymo sutrikimų. Tokiam vaikui svarbu mokytis valdyti jas, labai reikšminga, kad mokytojai besąlygiškai gerbtų jį kaip mokinį ir turėtų kantrybės jam padėti.

 • Mokymosi sunkumų turintis vaikas

Mokymosi sunkumai gali būti įvairūs. Sunkiausia juos pripažinti tėvams. Tačiau tėvai gali pirmieji padėti, jei tai pripažįsta. Renkantis ugdymo įstaigą svarbu įvertinti, ar mokykloje dirba pakankamai profesionalių pagalbos mokiniui specialistų (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas). Tačiau labai svarbu, kad tokį vaiką ugdantys mokytojai būtų pagarbūs, kantrūs bei gebėtų taikyti vaikui tinkamas mokymosi strategijas.

 • Sunkiai besiadaptuojantis vaikas

Tai dažniausiai labai jautrūs vaikai. Tokiems vaikams pirmiausiai padeda tėvai, mažiau nerimo sėdami namuose. Jie privalo vaikus padrąsinti. Renkantis mokyklą tokiam vaikui, reikėtų įvertinti, ar mokykla neformaliai atlieka mokinių adaptacijos tyrimus. Kokių priemonių, veiksmų imasi pastebėjusi dalies ar kelių vaikų ypatingą jautrumą. Ar mokykloje dirbantis psichologas teikia asmenines konsultacijas, ar jis turi tinkamą tam kvalifikaciją.

 1. Kokios tėvų galimybės ?

Įvertinus poreikius, verta apsvarstyti savo galimybes, kad mokykla netaptų ilgai besitęsiančiu jungu.

 • Susisiekimas

Jeigu gyvenate priemiestyje, tai ypač aktualus ir reikšmingas faktorius. Įvertinkite, kiek laiko ir kas gali vežioti vaiką į mokyklą. Gal siūlomi geltonieji autobusiukai, vežantys į priskirtą mokyklą, yra jūsų vaikui priimtinas būdas nepervargti, o jums patirti mažiau streso. Tačiau jei gyvenate mieste, kur yra puikus susisiekimas, tačiau į pasirinktą mokyklą reikia vykti viešuoju transportu, įvertinkite ar jūsų vaikas tam pasirengęs. Jei vežiosite, ar jūs esate tam pasirengę, ar turite galimybę išeiti iš darbo, kad parvežtumėte savo vaiką į namus. Nepamirškite, kad tai teks daryti ne vienerius metus.

 • Namų darbų ruoša

Nors Švietimo ir mokslo ministerija užsimojusi naikinti namų darbų ruošą, visgi ne tik dėl mokytojo nemodernaus požiūrio bus nemažai atvejų, kada su vaikais reikės padirbėti namuose. Pavyzdžiui, mokantis skaityti. Taigi labai svarbu įvertinti savo galimybes, kiek laiko galėsite skirti vakarais. Be to, įvertinti, ar vaikas bus pajėgus vakare, kai jūs kartu pavargę po vakarienės sėsite ruošti pamokas. Verta išsiaiškinti, kokios mokyklos yra įgyvendinančios visos dienos mokyklos idėjas. Tai ne tas pats, kas prailgintos dienos grupės.

 • Neformalus užimtumas

Vaikų užimtumas po pamokų svarbus dėl kelių aspektų. Vienas, kad įvertintumėte, ar vaikas ne per daug apkrautas veiklomis, kitas – ar jis plėtoja savo gebėjimus. Renkantis mokyklą svarbu įvertinti, kokios neformalaus švietimo veiklos siūlomos. Jei jus tenkina pasiūla ir jos kokybė, būtų labai patogu, vaikas su mažesnėmis laiko sąnaudomis pasiektų užsibrėžtų tikslų.

 • Finansinės galimybės

Svarstydami galimybę rinktis privačią mokyklą turėtumėte grįžti prie poreikių ir jų prioritetų. Jei jums ir vaikui svarbiausia dėmesys, tai dažniausiai gali pasiūlyti privačios mokyklos. Taip pat derėtų įsivertinti, ar mokėjimas už mokslą nebus ypatingai sunki našta, o jūs besikrimsdami dėl šių išlaidų, nuolat kritiškai tikrinsite, ar kiekvieną išleistą eurą atpirko mokykla. Tačiau finansines galimybes dera įvertinti ir kitais atvejais: renkantis mokyklą toli nuo namų, vaikui reikės daugiau pinigų maistui, susisiekimui; renkantis mokyklą, kurioje nėra nemokamų neformalaus švietimo užsiėmimų.

Svarbiausia renkant mokyklą savo pačiam didžiausiam turtui – vaikui – likti ramiems, nes jūsų pasitikėjimo ir tvirtumo jam reikia. Taip pat būtina pažadėti, kad būtent jūs būsite patys svarbiausi jų gyvenime, kol to reikės.

 

Pedagogikos konsultantė

Danguolė Zalepūgienė

Dėl konsultacijų klausti ir registruotis 

Tel.: 8 678 70558

El.p. paramaseimai@darnus-namai.lt