GIMK mokymai

GIMK mokymai

2019 m. gegužės mėn. Paramos šeimai centro „Darnūs namai“ atestuotos GIMK programos specialistės pravedė 32 val. mokymus pagal GIMK programą globos centrų globos koordinatoriams. Žinios apie tėvų globos netekusio vaiko poreikius, prieraišumo problemas, išgyventas netektis ir kt. padės paslaugas globėjams koordinuojantiems ir teikiantiems specialistams kelti profesinę kompetenciją.