Susitikimas su Kauno rajono savivaldybės seniūnijų socialinio darbo organizatoriais

Susitikimas su Kauno rajono savivaldybės seniūnijų socialinio darbo organizatoriais

Kauno rajono bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdančio paramos šeimai centro „Darnūs namai“ darbuotojos spalio 8 d. dalyvavo susitikime su Kauno rajono savivaldybės seniūnijose dirbančiais socialinio darbo organizatoriais. Socialinio darbo organizatoriai konsultuoja seniūnijos gyventojus socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo klausimais, priima iš seniūnijos gyventojų prašymus socialinėms paslaugoms gauti, nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, įvertina asmens socialinį ir fizinį savarankiškumą, asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, renka informaciją apie socialinių paslaugų poreikį seniūnijoje. „Darnių namų“  darbuotojos pasidalino informacija apie kompleksines paslaugas, kurias teikia bendruomeniniai šeimos namai. Tai leis socialinio darbo organizatoriams nukreipti seniūnijos gyventojus jiems reikalingoms paslaugoms gauti. Daug dėmesio susitikime buvo skirta mediacijai: mediatorių rūmų narė Janina Dabašinskienė pristatė pagrindinius mediacijos principus, galimybes ir perspektyvas. Daugiau apie mediacijos paslaugą:

Šeimos mediacija