Virginia Satir šeimos terapijos mokyklos atstovų vizitas

Virginia Satir šeimos terapijos mokyklos atstovų vizitas

2019 m. spalio mėn. antrąją savaitę Paramos šeimai centro „Darnūs namai“ komanda buvo pagerbti garbių viešnių iš Virgijos Satir šeimos terapijos mokyklos vizitu.

Sharon Loeschen yra globalaus Virginia Satir tinklo (Global Virginia Satir Network) prezidentė, Pat Bragg – Kanados Virginia Satir tinklo padalinio prezidentė.
Abi viešnios yra ilgametės V.Satir šeimos terapijos terapeutės, mokytojos ir supervizorės.
Susitikimas ir supervizija su viešniomis mūsų komandą įkvėpė ir toliau dirbti šeimos stiprinimo srityje remiantis Virginia Satir šeimos terapijos holistiškumo ir humanizmo principais.