„Kas yra atsakingas už vaiko elgesį mokykloje: vaikas, mokytojas ar tėvai?“

„Kas yra atsakingas už vaiko elgesį mokykloje: vaikas, mokytojas ar tėvai?“

Vasario 10 d. Paramos šeimai centro „Darnūs namai“ darbuotojos Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė ir Jūratė Gudliauskaitė-Godvadė svečiavomės Šlienavos pagrindinėje mokykloje. Joje vyko Kauno rajono švietimo centro organizuotas Kauno rajono direktorių pavaduotojų ugdymui seminaras „Grįžtamojo ryšio, skatinančio tolesnį mokymąsi, teikimas mokiniui ir tėvams“.

Mes pavaduotojus kvietėme į diskusiją tema „KAS ATSAKINGAS UŽ VAIKO ELGESĮ MOKYKLOJE: VAIKAS, MOKYTOJAS AR TĖVAI?“ bei dalyvauti simuliaciname žaidime „MOKYKLOS GEROVĖS KOMISIJOS POSĖDIS“.
Kartu su pedagogais diskutuodami bei reflektuodami patirtį simuliaciniame žaidime, kalbėjome, kad mokinių individualiai pažangai ir pasiekimams įtakos turi pozityvios nuostatos („pagauk gerai besielgiantį“) bei holistinis, visuminės vaiko raidos perspektyva paremtas požiūris į vaiko asmenybę. Taip pat geras mokyklos, klasės mikroklimatas, atviras, nuoširdus bei abipuse pagarba grįstas bendradarbiavimas tarp tėvų ir mokytojų, akcentuojant sąsajas tarp akademinių pasiekimų ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymo.

Dėkojame Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistei Renatai Valaitytei-Ramuckienei už pakvietimą dalyvauti seminare bei Šlienavos pagrindinės mokyklos direktoriui Vladui Ravkai už šiltą priėmimą.

Įgyvendinant tęstinę kvalifikacijos profesinio tobulėjimo programą „Individualios vaiko pažangos stebėjimas, fiksavimas…

Posted by Kauno rajono švietimo centras on 2020 m. vasario 10 d., pirmadienis