Apie emocijas ir jų valdymą

Apie emocijas ir jų valdymą

Paramos šeimai centro „Darnūs namai“ komandos narių Dalios Guzaitienės ir Ritos Bagdonaitės parengta laida apie emocijas ir jų valdymą.

Gero klausymo!