Naujas socialinis partneris – Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyrius

Naujas socialinis partneris – Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyrius

Šią savaitę buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Paramos šeimai centro Darnūs namai ir Lietuvos probacijos tarnybos. Ta proga Rugsėjo 23d. Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus komanda lankėsi pas naujus savo socialinius partnerius Paramos šeimai centrą Darnūs namai.

Išsamiai susipažinę su centro vykdomomis veiklomis bei pasidalinę tomis, kurias vykdo tarnyba, toliau kalbėjomės, diskutavome apie pastebimą paslaugų poreikį šeimoms, individualiems asmenims (tiek suaugusiems, tiek nepilnamečiams). Galiausiai aptarėme tiek tolimesnėje, tiek artimoje ateityje galimus bendradarbiavimo būdus ir sritis. O jų – pavyko rasti! Tad džiaugiamės nauja perspektyvia partneryste!