Nr9 #ApieMokytojus

Nr9 #ApieMokytojus

„Kinų patarlė sako: „Mokytojai tik atidaro duris. Jūs įeinate pats“. Šią mintį išgirdau iš vienos didžiausių savo mokytojų, kurios kas antrą sakinį būtų galima cituoti. Lietuvių kalbos ir literatūros. Ir iš tiesų, ką išmoksite, kaip išmoksite priklauso tik nuo jūsų/mūsų, tačiau, kiek lemia tie, kurie turi tas duris atverti? Kartais rodosi, kad tie žmonės ne tik nenori mokiniams padėti suvokti, jie stovi kitoj durų pusėje ir prisiglaudę dar laiko rankeną, kad būtų kuo sunkiau įžengti. Nemanau, kad specialiai. Noriu tikėti, kad ne, tačiau susidaro toks įspūdis. Tokių pavyzdžių turėjau visose mokyklose bent po vieną, net Prancūzijoje. Jie demotyvuoja, šaiposi, negerbia. Kodėl tada jiems pagarbą turi rodyti mokiniai? Vien dėl to, kad jų profesijos pavadinimas prasideda raide M? Nemanau. Vis dėlto koncentruokimės į geruosius pavyzdžius, į Mokytojus ne į mokytojėlius. Į tuos, kurie išlenda iš mokyklos ribų. Gyvenimo Mokytojus.

Man patinka nuoširdumas, man patinka iš mokytojos gauti žinutę su prierašu: „Myliu“ arba „Apkabinu“ arba kreipiniu „Miela“ ir žinoti, kad tai nėra tik tuščia frazė. Arba išgirsti „aš tavim pasitikiu“. Man patinka, kai mokytojai nesvarbu kokie jie bebūtų geba išjausti mokinį ir kurti su juo santykį. Nebūtina būti geriausiais draugais, tačiau svarbu netapti mašinomis, nesuvokiančiomis, kad kiekvieno asmeninis gyvenimas verda už mokyklos arba būtent tos veiklos ribų. Nereikia būti aplaidžiam, tačiau saujelė žmoniško atlaidumo dar niekam nepakenkė. Dabar ir pati mokydama suvokiu kiek daug reiškia pasitikėjimu grindžiamas ryšys, juk svarbiausia Mokytojo dalia – atverti duris, vadinasi, sudominti, motyvuoti. O tai tikrai ne visiems įkandama, tačiau už pastangas yra dosniai apdovanojama. Juk išgirsti Jūs – mano autoritetas – kiekvieno mokytojo siekiamybė.

Didžiuojuosi, kad mano gyvenime atsirado tikrų Mokytojų – autoritetų. Ne tik mokykloje, bet ir šeimoje, giminėje. Kiekvieną dieną, kartais sparčiu žingsniu, kartais lėčiau, retkarčiais trumpam stabtelėdama žengiu vis tolyn ir tolyn pro jų plačiai atlapotas duris. Tikiu, kad ir Jūs tokių turite, tad vertinkite ir branginkite, nes tai nėra savaime suprantamas dalykas.“

Girdvilė

Iš ciklo ANT BANGOS: #IšPaauglėsUžrašų