Pozityvios tėvystės mokymai specialistams

Pozityvios tėvystės mokymai specialistams

Norime garsiai pasidžiaugti bendryste su Kauno miesto socialinių paslaugų centru. Jau kuris laikas „Darnių namų“ komanda žymiai intensyviau bendradarbiauja su šio centro specialistais kartu spręsdami šeimų, susidūrusių su rimtomis krizėmis, psichologines ir socialines problemas kadangi šiuo metu „Darnūs namai“ teikia paslaugas Kauno miesto gyventojams (Intensyvios krizių įveikimo pagalbos vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų ir ar kitų sunkumų, ir / ar jų šeimos nariams.)
Neseniai net 16 Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų „Darniuose namuose“ baigė intensyvius ir pagilintus pozityvios tėvystės mokymus pagal programą „Sėkminga tėvystė“. Smagu buvo stebėti kaip imliai kolegės gilinosi į tėvystės temas, kėlė jautrius klausimus, domėjosi naujausiais metodais kaip galima veiksmingiausiai padėti šeimoms atsidūrusioms krizės akivaizdoje.
Džiaugiamės dar viena rimtai pasiruošusia profesionalių socialinių darbuotojų komanda konsultuoti tėvus individualiai ir vesti pozityvios tėvystes grupes. Linkime Jums Sėkmės!