Džiaugiamės sėkmingu bendradarbiavimu su Lietuvos kurčiųjų draugija

Džiaugiamės sėkmingu bendradarbiavimu su Lietuvos kurčiųjų draugija

Paramos šeimai centras „Darnūs namai“ ir Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD) jau daugiau nei 4 metus gražiai bendradarbiauja siekdami plėtoti pozityvios tėvystės idėją kurčiųjų tėvų bendruomenėje. Per tą laiką vyko daug produktyvių susitikimų, kurių metu buvo diskutuota apie neprigirdinčiųjų ir kurčiųjų tėvų vaikų auginimo ir auklėjimo aktualijas bei planuojamos konkrečios veiklos siekiant palaikyti šeimas ir suteikti konkrečių įgūdžių kaip būti mylinčiais tėvais savo vaikams.

Bendros dviejų organizacijų veiklos pagrindinis tikslas buvo pritaikyti pozityvios tėvystės programą kurtiesiems tėvams. Šiam tikslui pasiekti buvo remiamasi Paramos šeimos centro „Darnūs namai“ komandos patirtimi daug metų dirbant su Pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Sėkminga tėvystė“ (programos kodas SD20180109).

Šios dviejų organizacijų iniciatyvos dėka nuo 2018 m. buvo vedamos grupės kurtiems tėvams Vilniuje, Kaune, Panevežy. Svarbu paminėti, kad didžiausias dėmesys buvo skirtas specialistų intensyviai dirbančių kurčiųjų bendruomenėje parengimui, to pasėkoje buvo parengtos dvi specialistes darbui su kurčiais tėvais tai  – Vilma Narkevičienė (Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro ir Lietuvos kurčiųjų draugijos psichologė) ir Rasa Vilimienė (Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro socialinė pedagogė)

Ypač norisi pasidžiaugti, kad remiantis praktinio darbo patirtimi glaudžiai bendradarbiaujant abiem organizacijoms neseniai buvo parengta video medžiaga kurtiesiems tėvams lietuvių gestų kalba apie dėmesio skyrimą vaikui, vaiko pagyrimą ir drausminimą.

Už iniciatyvą, įsitraukimą į pozityvios tėvystės programos pritaikymą kurčiųjų tėvų bendruomenėje dėkojame dabartiniam LKD prezidentui – Kęstučiui Vaišnorai ir buv. LKD prezidentui Vytautui Pivorui, ir visai jų šauniai komandai.