Išmokos globojamiems vaikams nuo 2022 metų

Išmokos globojamiems vaikams nuo 2022 metų

Nuo 2022 metų pradžios padidėjo globos (rūpybos) išmoka šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir besimokantiems ar studijuojantiems buvusiems globotiniams. Kitaip nei buvo iki šiol, globos (rūpybos) išmokos dydis dabar yra diferencijuojamas pagal vaiko amžių ir poreikius.

Nuo liepos 1 d. įsigalios pakeitimų vaiko globos srityje, kurie bus papildomi saugikliai užtikrinant vaikams saugesnę aplinką. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija supažindina su naujovėmis ir primena kokia valstybės pagalba gali pasinaudoti žmonės, pasiryžę svarbiai misijai, – suteikę namų šilumą be tėvų globos likusiems vaikams.

Padidėjo globos (rūpybos) išmoka

Nuo šių metų pradžios padidėjo globos (rūpybos) išmoka šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir besimokantiems ar studijuojantiems buvusiems globotiniams (rūpintiniams). Šios išmokos dydis nesikeitė jau daugiau nei du dešimtmečius. Dar viena naujovė – nuo šiol globos (rūpybos) išmokos dydis priklauso nuo vaiko amžiaus ir poreikių. Vaikams iki 6 metų skiriama 218 eurų globos (rūpybos) išmoka per mėnesį, vaikams nuo 6 iki 12 metų – 252 eurų, vaikams nuo 12 iki 18 metų ir tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis – 273 eurų, buvusiems globotiniams iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja, – 273 eurų.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas

Kai vaikas yra globojamas šeimoje, šeimynoje ar globos centre (pas budintį globotoją), tuomet vaiko globai (rūpybai) užtikrinti kas mėnesį mokamas 168 eurų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Skirtingai nei globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas yra skirtas būtent vaiko globėjui (rūpintojui). Išmoka mokama tol, kol vaikas yra globojamas (rūpinamas).

Nuo šių metų pradžios yra pratęsiamas globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimas buvusiam globėjui (rūpintojui), kai, pasibaigus vaikų globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos, buvęs globotinis lieka gyventi pas buvusį globėją ir yra jo išlaikomas, kol mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai.

Planuojama, kad didesnę globos (rūpybos) išmoką šiemet gaus apie 7,5 tūkst. vaikų, iš jų: beveik 2000 vaikų iki 6 metų, per 2000 vaikų nuo 6 iki 12 metų, beveik 1800 vaikų nuo 12 iki 18 metų ir per 1700 besimokantys ir studijuojantys pilnamečiai. Globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą gaus apie 405 buvę globėjai (rūpintojai).

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka mokama tais atvejais, kai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovai nustato vaikui apsaugos poreikį ir jis laikinai prižiūrimas ar apgyvendinamas pas giminaičius ar kitus emociškai su vaiku susijusius asmenis.

Laikinosios priežiūros išmokos dydis šiais metais padidėjo 12 eurų ir siekia 252 eurus per mėnesį už vieną vaiką, bet konkretus sumos dydis priklauso nuo to, kiek ilgai vaikas prižiūrimas.

Vienkartinė išmoka įsikurti

Kai globojamas vaikas sulaukia pilnametystės arba kai globa (rūpyba) pasibaigia dėl jo emancipacijos, taip pat dėl santuokos sudarymo, tuomet jam skiriama 3150 eurų dydžio išmoka savarankiško gyvenimo pradžiai, ši išmoka šiemet padidėjo 150 eurų. Dėl vienkartinės išmokos įsikurti į savo gyvenamosios vietos savivaldybę galima kreiptis iki asmeniui sukanka 25 metai.

Išmokos globojant vaiką, kurios sutampa su išmokomis vaikui gimus

Vaiko globėjams ar globojamiems vaikams taip pat gali priklausyti išmokos, kurios sutampa su išmokomis vaikui gimus: motinystės išmoka, vaiko priežiūros išmoka, vienkartinė išmoka vaikui, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaikui, vaiko pinigai mokami kiekvienam vaikui, o papildoma išmoka prie vaiko pinigų mokama, jeigu vaikas turi negalią, taip pat jeigu šeima yra gausi arba nepasiturinti.

Daugiau informacijos apie išmokas globojant vaiką, kurios sutampa su išmokomis vaikui gimus galima rasti čia: http://inx.lv/DJIM