V. Satir šeimos terapijos Europoje taikymo tarptautinė konferencija

V. Satir šeimos terapijos Europoje taikymo tarptautinė konferencija

Neseniai „Darnių namų“ komandos atstovai dalyvavo tarptautinėje, Satir šeimos terapijos Europoje taikymo, konferencijoje. Džiaugiamės šia nuostabia galimybe tobulėti šeimos terapijos srityje.

Dviejų dienų renginio metu buvo keliama daug klausimų iš šeimos gyvenimo ir Satir šeimos terapijos principais remiantis bandoma ieškoti geriausių iškilusiems iššūkiams sprendimų. Dalijamės keliomis pagrindinėmis temomis, kurios vyravo šio mokslinio-praktinio renginio metu.

Šiemet nemažai dėmesio konferencijos metu buvo skiriama emocinių traumų tematikai. Buvo akcentuojama, kad žmogus patyręs traumą yra „vienas ir įstrigęs“ ir aptariamos terapijos metodikos ir principai kaip padėti asmeniui iš šios būsenos išeiti.

Konferencijos metu labai daug buvo kalbama apie kūno svarbą, nes neverbalinė informacija nemeluoja – „kūnas bando pasakyti tai, ko nepasako burna“. Ir buvo ypač apgailestaujama, kad tiek daug tėvų nesupranta, kokius nežodinius signalus vaikai jiems siunčia.

Pokytis – kita tema, kurią konferencijoje dalyvavę terapeutai gvildeno. Juk pokytis, neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo proceso dalis. Tačiau kyla klausimas kaip kiekvienas mūsų su pokyčiu tvarkomės?

Kaip gyventi gyvenimą ne iš aukos pozicijos bandant tik išgyventi, bet kaip gyventi remiantis Gyvenimo energija.

Kaip visada Virginios Satir terapijos bendruomenė stiprino vieni kitus skatindami kiekvieną mūsų pirmiausia pažvelgti į savo vidinį pasaulį ir jame užmegzti dialogą su SAVO VIDUMI t.y. savo vidinėmis sistemomis (kūnu, protu, emocijomis, siela, pojūčiais) ir tik tuomet megzti dialogą su KITU.

Keletas klausimų, ties kuriais siūloma atidžiau stabtelėti siekiant geresnio vidinio ir išorinio dialogo:

Kaip aš suvokiu save?
Ar jaučiu, kad esu mylimas ir priimamas kitų?
Ar pats į save žiūriu su besąlygine meile?
Ar jaučiuosi pažeidžiamu, keistu, silpnu, o gal tvirtu ir pasitikinčiu?
Ar matau savo vidinius išteklius?
Ar jaučiuosi dalimi didesnės jėgos?

Kaip suvokiu aplinką?
Ar galiu pasitikėti kitais?
Ar kiti man linki gero, o gal priešingai (pav. pikto)?
Ar suvokiu kitus, kaip didesnės jėgos pasireiškimus?

Dar kartą visiems konferencijos dalyviams buvo priminintas Virgijos Satir garsus pastitiprinantis teiginys – jog „Pasaulis yra geresnis, nes tu esi jo dalis!”

Linkime ir Jus tuo tikėti!