Erasmus+ suaugusiųjų mobilumo projektas „Globėju rengimas profesionaliai globai“

Erasmus+ suaugusiųjų mobilumo projektas „Globėju rengimas profesionaliai globai“

Darnių namų socialinė darbuotoja, vaikų globos ir įvaikinimo specialistė, Nacionalinės globėjų, įtėvių mokymo ir konsultavimo asociacijos narė Daiva Matulevičiūtė dalyvavo Erasmus+ suaugusiųjų mobilumo projekte „Globėju rengimas profesionaliai globai“. 4 dienų vizito Varšuvoje metu įvyko keletas naudingų susitikimų su nevyriausybinės organizacijos „Nasz Dom“ specialistais. „Nasz Dom“ yra vienintelė organizacija Lenkijoje, įgijusi teisę rengti globėjus pagal programą PRIDE.
Įdomu tai, kad ši organizacija yra parengusi specialią PRIDE programą profesionaliems globėjams rengti. „Nasz Dom“ atsako ir už specialistų, norinčių tapti PRIDE programos treneriais parengimą bei tęstinių mokymų bei konsultacijų jiems teikimą.
Vizito metu buvo aplankytas pagalbos globėjams centras „PORT“, kuriame dirbanti įvairių specialistų komanda teikia psichoterapinę, psichosocialinę ir kitokią pagalbą globėjams ir jų globojamiems vaikams. Įvyko susitikimas su profesionaliais globėjais, kurie pasidalino savo patirtimi, papasakojo kokią paramą gauna iš specialistų.