Seminaras „Savipagalbos grupių organizavimas ir vedimas“

Seminaras „Savipagalbos grupių organizavimas ir vedimas“

Paramos šeimai centro „Darnūs namai“ specialistės Dalia Bloznelienė ir Daiva Matulevičiūtė Kalvarijos socialinių paslaugų centro socialiniams darbuotojams ir atvejo vadybininkams pravedė 8 val. seminarą
„Savipagalbos grupių organizavimas ir vedimas“.
Į savipagalbos grupę gali susiburti asmenys, kuriuos jungia bendra patirtis, noras dalintis savo išgyvenimais, emocijomis, sunkumais.
Savipagalbos grupėje žmogus gauna emocinę ir socialinę paramą, gali išsikalbėti rūpima tema, tyrinėti savo ir kitų patirtį, išdrįsti būti savimi, pajusti bendrystės jausmą.
Ačiū Oksanai Vasiliauskienei už pakvietimą.