Tarptautinė šeimos terapeutės Virginijos Satir konferencija JAV

Tarptautinė šeimos terapeutės Virginijos Satir konferencija JAV

Džiaugiamės, kad „Darnių namų“ komandos atsovai turi galimybę dalyvauti JAV vykstančioje tarptautinėje šeimos terapeutės Virginijos Satir idėjomis paremtoje konferencijoje ir įgyti naujų metodų kaip padėti šeimai susitiprėti iškilus krizėms.

Jau visą savaitę vyksta tarptautinė Virginijos Satir Modelio pagrindu paremta konferencija JAV sukvietusi bendraminčius iš viso pasaulio, kurie siekia gilintis į inovatyvius konsultacinio ir terapinio darbo su šeima metodus.
Virginija Satir būdama socialine darbuotoja intensyviai dirbdama su klientais ir šeimomis savo stebėjimų metu sukūrė tam laikmečiui ypač novatorišką kryptį – požiūrį, kad esant problemai šeimoje reikia dirbti ne su vienu šeimos nariu (dažniausiai vaiku), bet su visa šeima (sistema).
Nukrypdama nuo froidistinio – individualaus su klientu darbo modelio paremtu daugiausiai kognityvinių procesų pagrindu V.Satir sukūrė humanistinėmis idėjomis grįstą modelį nukreiptą padėti visai šeimai kaip sistemai naudojant patirtiniais metodais. V.Satir įtakojo Geštalto psichoterapijos vystymąsi bei yra laikoma sisteminės šeimos terapijos pradininke.
Džiaugiamės, kad šiame tarptautiniame renginyje yra galimybė dalyvauti ir socialinio darbo katedros dėstytojai siekiant įgyti daugiau žinių ir patirties kaip dirbti su šeima ir individais esančiais krizėje bei dalintis Lietuvoje taikomais klinikinio socialinio darbo su šeimomis metodais.
Pirmosios savaitės dienos konferencijoje buvo skirtos kolegų iš skirtingų pasaulio šalių patirčiai taikant Satir modelį aptarti. Paraleliai buvo aptarta emocinių traumų tema ir jų poveikis asmeniui jei jos yra nesprendžiamos. Konferencijos metu buvo kreipiamas dėmesys ir pandemijos sukeltų padarinių sprendimams.
Ypač naudinga ir įdomu buvo stebėti kolegų darbą taikant inovatyvius šeimos žemėlapius bei genogramas, kuriuos artimu metu socialinio darbo magistrantai turės galimybę patirti per šeimos kursą.