Juozas Šaulys

Mano psichologinės veiklos tikslas yra didinti žmogaus – vaiko, paauglio ar suaugusiojo – sąmoningumą, padėti suvokti ir įveikti kliūtis, trukdančias jam keistis ir augti bei atrasti naujus, kūrybiškus kelius siekiant harmoningo santykio tarp individo ir jį supančios aplinkos. Savo darbe aš stengiuosi padidinti žmonių suvokimą, akcentuodamas betarpišką gyvenimo patyrimo įsisąmoninimą, išbandydamas naujas elgesio formas bei sujungdamas šią patirtį su intelektualiu supratimu.

Psichologo veikloje labai svarbus yra ryšys tarp psichologo ir kliento, kokio amžiaus ir išsivystymo klientas bebūtų – vaikas, paauglys ar suaugęs. Todėl savo darbe daug dėmesio skiriu autentiško ryšio su klientu kūrimui, jo unikalumo, dvasinio prado atsiskleidimui, jo gyvenimo prasmės paieškoms.

Pagrindinis psichologo darbo instrumentas yra jo paties asmenybė. Svarbiausios mano šio instrumento ypatybės – tai domėjimasis vidiniu žmogaus pasauliu, mokėjimas matyti, girdėti ir jausti žmogų, atėjusį į susitikimą su manimi, norėjimas duoti žmogui tai – ką geriausio gali duoti specialistas.