Teresė Nijolė Liobikienė

Teresė Nijolė Liobikienė gydytoja, socialinio darbo magistrė, socialinių mokslų daktarė, VDU socialinio darbo katedros docentė.

Esu labai laiminga ir turtinga.

Laiminga todėl, kad gyvenime sutikau daug mylinčių, pasiaukojančių žmonių, kurie daug ko mane išmokė, išugdė labai svarbių dalykų- kaip mylėti ir gerbti kitus, kaip daryti gera „dėl Dievo meilės“, kaip mokytis iš savo klaidų, priimti kitus, kaip kitokius, būti kantriai su savimi ir kitais. Nuostabūs žmonės supa mane visą gyvenimą dėl jų gyvenimas yra gražus.
Ne kiekvienas žmogus gali pasigirti savo sukauptais vidiniais turtais – patirtimi įgyta dirbant gydytoja, vėliau studijuojant socialinį darbą VDU . Galiu pasidžiaugti, kad į šias studijas buvau pakviesta prof. R. Constable, kuris pastebėjo mano gebėjimus mokyti, todėl pakvietė studijuoti ir rengtis dėstytojos darbui. Esu laiminga, kai sutinku buvusius savo studentus, sėkmingai dirbančius sunkų ir atsakingą socialinį darbą. JAV V.Satir institute susipažinau su daugybe profesionalių šeimos konsultantų ir terapeutų, kurie dosniai dalinosi su manimi savo žiniomis ir patirtimi. Sukauptas socialinis ir dvasinis kapitalas leidžia ir įpareigoja dalintis su kitais, ką su malonumu darau.