Projektai

Pradžia / Projektai

GIMK

IMK- tai globėjų ir įtėvių mokymų ir konsultavimo programa, pagal kurią rengiami vaikų globėjai ir įtėviai mūsų šalyje.

Neįgaliųjų socialinė reabilitacija

Pagal šį projektą visus metus buvo organizuotos tėvų, auginančius vaikus turinčius proto negalią, savipagalbos grupės bei vaikų, turinčių raidos sutrikimų, bendravimo užsiėmimai.

Kompleksinės paslaugos šeimai

Šiuo projektu siekiama sudaryti sąlygas Kauno rajone gyvenančioms šeimoms, kurios nėra įrašytos į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes.