EnglishLithuanian

Neįgaliųjų socialinė reabilitacija

VšĮ „Darnūs namai” kartu su VšĮ „SocACTIVA”2016 metais vykdo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą.

Pagal šį projektą visus metus buvo organizuotos tėvų, auginančius vaikus turinčius proto negalią, savipagalbos grupės bei vaikų, turinčių raidos sutrikimų, bendravimo užsiėmimai.

Projektas išsikiria tuo, kad tuo pačiu metu vyko tėvų ir vaikų grupės, kuriose buvo gvildenamos tos pačios temos (emocijų raiškos, bendravimo šeimoje, su bendraamžiais, seksualumo ir kt.). Projekto eigoje buvo suteiktos kompleksinės paslaugos neįgalius vaikus auginantiems tėvams taip buvo išspręstas aktualus, neįgalių vaikų priežiūros klausimas.

Kadangi po metų pastebimo teigiami pokyčiai vaikų ir tėvų elgesyje, tikimės, kad projektas bus tęsiamas ir 2017 metais.