EnglishLithuanian

Dalia Bloznelienė

1994 m. baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijau istorijos mokytojos specialybę, tačiau likimas netikėtai atvedė į socialinį darbą. Nuo 1999 metų dirbu socialine darbuotoja, 2010 m. baigiau VDU socialinio darbo magistratūros studijas. Keletą metų dirbau su šeimomis, turinčiomis sunkumų, dėl kurių jų vaikai pateko į laikinąją globą, siekiau vaikus gražinti į šeimą, nes tikiu, kad gyvenimas savo tėvų šeimoje geriausiai atitinka kiekvieno vaiko interesus. Nuo 2008 m. dirbu su įtėvių, globėjų šeimomis bei globojamais ir įvaikintais vaikais tiek grupėse, tiek individualiai. Stengiuosi, kad vaikai, kuriems nelemta gyventi savo šeimose, atrastų naujus namus, kuriuose jie būtų saugūs ir mylimi.

Ilgus metus dirbdama šį darbą suprantu, kad su kaupu išsipildė mano palinkėjimas sau, duotas per išleistuves, baigus vidurinę mokyklą: „dirbti tarp žmonių ir žmonėms“.

Pastaraisiais metais susidomėjau mediacija, kuri leidžia taikiai spręsti ginčus bei išsaugoti taikius konfliktuojančių pusių santykius. Baigiau mediacijos mokymus Mykolo Riomerio universitete Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijoje.

Laisvu laiku man patinka būti su šeima, vakare gerti arbatą kartu su savo vaikais, būti gamtoje, iš kurios semiuosi ramybės, darnos, atgaunu jėgas.