EnglishLithuanian

Akredituotos paslaugos Kauno miesto gyventojams

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktu, Kauno miesto savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A-3461 „Dėl  Kauno miesto savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 14 punktais Kauno miesto savivaldybė.

VšĮ „Darnūs namai“ akreditacija suteikta trejiems metams, teisė teikti šias paslaugas galioja nuo 2022 iki 2025 m.

SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA (SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO, PALAIKYMO IR (AR) ATKŪRIMO PASLAUGA DIENOS CENTRE).

Paslaugos gavėjų grupė – socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; vaikai su negalia ir jų šeimos; suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos; socialinę riziką patiriančios šeimos; kiti asmenys ir jų šeimos.

SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA – PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS PASLAUGA.

Paslaugos gavėjų grupė vaikai su negalia ir jų šeimos; vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą; suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji; krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai; socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos; socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos; smurtautojai; kiti asmenys ir jų šeimos.

SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA – PAGALBA GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, ĮTĖVIAMS IR ŠEIMYNŲ DALYVIAMS AR BESIRENGIANTIEMS JAIS TAPTI.

Paslaugos gavėjų grupė – vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys bei besirengiantys tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais asmenys.

Kaip galima gauti akredituotas paslaugas gyventojams, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Kauno mieste?

1 žingsnis : Kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinį darbuotoją arba socialinio darbo organizatorių.

2 žingsnis: Rašyti prašymą, jog norite gauti jums reikalingas akredituotas paslaugas paramos šeimai centre „Darnūs namai“.

3 žingsnis: Po socialinių paslaugų poreikio nustatymo jums, pasirašoma trišalė sutartis tarp Kauno m. savivaldybės, Jūsų ir VšĮ „Darnūs namai“.

Nemokamas akredituotas paslaugas gali gauti asmenys, kurių pajamos vienam šeimos nariui neviršija 296 eurų.