EnglishLithuanian

Erasmus + mobilumo projektas „Socialinių darbuotojų kompetencijų didinimas taikant Virginijos Satir modelį teikiant socialines paslaugas šeimoms“

„Socialinių darbuotojų kompetencijų didinimas taikant Virginijos Satir modelį teikiant socialines paslaugas šeimoms“

Paramos šeimai centras bendradarbiauja su Slovakijos nevyriausybine organizacija „Institut Virginij Satirovej“, kuri virš 20 metų Slovakijoje veda mokymus skirtingų profesijų specialistams (socialiniams darbuotojams, psichologams ir kt.). Ši organizacija yra sukaupusi ilgametę tarptautinę patirtį kaip dirbti taikant Virginijos Satir sisteminės šeimos terapijos modelį siekiant įgalinti šeimas įveikti psichosocialines problemas, su kuriomis jos susiduria. „Institut Virginij Satirovej“ turi parengęs keletą skirtingų programų, didinančių socialinių darbuotojų ir psichologų profesines kompetencijas, aktyviai dalyvauja suaugusiųjų neformaliame mokyme, priklauso tarptautiniam Virginijos Satir tinklui (The Virginia Satir Global Network). 2018 metais buvo užmegztas pirmasis kontaktas su šia organizacija, kai Slovakijoje vyko Virginijos Satir sisteminės šeimos terapijos  mokymai įvairių sričių specialistams. 2020 m. „Institut Virginij Satirovej“ vadovė Hana Scibranyova buvo pakviesta skaityti pranešimo tarptautinėje konferencijoje, vykusioje Vytauto Didžiojo universitete. Užsimezgęs profesinis ryšys ir bendri V. Satir sisteminės šeimos terapijos populiarinimo bei plėtros siekiai sudarė sąlygas mūsų organizacijų bendradarbiavimui.

Erasmus + mobilumo projekto „Socialinių darbuotojų kompetencijų didinimas taikant Virginijos Satir modelį teikiant socialines paslaugas šeimoms“ tikslas: susipažinti su Slovakijos Virginijos Satir instituto patirtimi taikant V. Satir modelį darbe su šeimomis Slovakijoje.

5 dienų vizito 2023 m. spalio mėnesį metu keturios „Darnių namų“ specialistės turėjo galimybę stebėti „Institut Virginij Satirovej“ organizacijos veiklą, diskutuoti apie kylančius sunkumus taikant V. Satir modelį darbe su šeimomis, susipažino su veikiančiomis V. Satir modelio programomis ir stebėjo mokymus pagal vieną iš programų. Mobilumo vizito dalyvės įgijo svarbių žinių ir įgūdžių, kurie padės sukurti ir taikyti panašaus pobūdžio programas Lietuvoje apmokant mūsų šalies socialinius darbuotojus, dirbančius su šeimomis, praplėtė savo žinias apie šio metodo taikymo galimybes. Stebėdamos kolegų iš Slovakijos vedamus mokymus bei bendraudamos su „Institut Virginij Satirovej“ darbuotojais „Darnių namų“ specialistės daugiau sužinojo apie V. Satir sisteminės šeimos terapijos principus, asmenybės ledkalnio schemos naudojimo galimybes, holistinio požiūrio taikymą darbe su šeimomis, gynybos mechanizmų atpažinimą ir keitimą, pokyčių procesą, genogramos naudojimą dirbant su šeimomis.

Mobilumo vizito veiklos buvo pristatytos kitiems „Darnių namų“ komandos nariams ir mūsų įstaigos socialiniams partneriams.