EnglishLithuanian

Priklausomybių nuo skaitmeninių technologijų prevencija

Stiprus ryšys šeimoje – priklausomybės nuo skaitmeninių technologijų prevencija

Nuo 2022 metų Paramos šeimai centras „Darnūs namai“ vykdo dviejų metų projektą ,,Stiprus ryšys šeimoje – priklausomybės nuo skaitmeninių technologijų prevencija“, kurį finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Tai tęstinė centro veikla, kurią prieš kelis metus pavyko sėkmingai įvykdyti panašaus turinio projekto metu. Buvusio projekto teigiami rezultatai (tampresnis vaikų ir tėvų ryšys, didesnis tėvų sąmoningumas) paskatino tęsti pradėtą tėvų stiprinimo veiklą.

Prevencinio pobūdžio projekto veiklos skirtos stiprinti tėvus, kurių vaikai turi iššūkių dėl skaitmeninių technologijų vartojimo.

Dviejų metu laikotarpiu tėvai turi galimybes konsultuotis su „Darnūs namai“ specialistais individualiai bei dalyvauti tėvų savitarpio grupėse.

Individualių konsultacijų bei tėvų grupių metu šeimoms sudaromos galimybės gauti žinių apie kylančias grėsmes vaikams naudojantis skaitmeninėmis technologijomis, žinių ir įgūdžių, kaip galima sumažinti krizinių situacijų šeimoje, kylančių dėl nesaikingo skaitmeninių technologijų vartojimo, neigiamas pasekmes, ugdyti vaikų atsparumą neigiamai kompiuterių įtakai. Individualių ir šeimos konsultacijų metu siekiama suteikti tėvams praktinių įgūdžių, kuriais stiprinamas ryšys su vaiku, taip mažinant kylančią grėsmę vaikams tapti priklausomais nuo skaitmeninių technologijų.

Savitarpio paramos grupių metu tėvai turi galimybę pasidalinti sunkumais, kylančiais dėl vaikų nesaikingo skaitmeninių technologijų vartojimo, šių sunkumų įveikos būdais, parems vieni kitus išsakydami ir priimdami vieni kitų jausmus.

Dėl individualių konsultacijų ar savitartpio paramos grupių prašome kreiptis “Darnių namų” kontaktiniu telefonu.