EnglishLithuanian

Mokamos paslaugos

Socialinio darbuotojo konsultacija tėvystės klausimais (individuali)  – 45 Eur.

Socialinio darbuotojo konsultacija tėvystės klausimais (porai/šeimai)  – 50 Eur.

Priklausomybių konsultanto konsultacija (individuali) – 45 Eur.

Psichologo konsultacija (individuali) – 45 Eur.

Psichologo-psichoterapeuto (individuali) – 50 Eur.

Pedagogikos konsultanto konsultacija – 45 Eur.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuotų asmenų paslaugų įkainiai:

Pirminės išvados dėl pasirengimo globoti (rūpintis), įsivaikinti, tapti budinčiu globotoju, šeimynos steigėju ar dalyviu parengimas – 750 eurų.

Į kainą įeina mokymų pagal GIMK programą pravedimas, vizitai į pareiškėjų namus, išvados rašymas.

Pakartotinai atliktas asmens (šeimos) pasirengimo vertinimas ir išvados parengimas ( be mokymų) – 200 eurų.

Į kainą įeina vizitai į pareiškėjų namus, išvados rašymas.

Tęstinių mokymų pagal GIMK programą arba savitarpio paramos grupės globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams  organizavimas ir pravedimas – 100 eurų.