EnglishLithuanian

Paslaugos besirūpinantiems vaiko gerove

Paramos šeimai centras “Darnūs namai” jau penkerius metus įgyvendina projektą, skirtą nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti.

Projektas „Paslaugos besirūpinantiems vaiko gerove“ yra skirtas Kauno m. ir Kauno rajono savivaldybių, su kuriomis VšĮ „Darnūs namai“ yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis, globėjams ir įtėviams bei specialistams, dirbantiems Globos centruose bei bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Projekto uždaviniai:

  1. Organizuoti seminarus globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams.
  2. Teikti konsultacijas, metodinę pagalbą bei organizuoti supervizijas ir seminarą Tarnybos atestuotiems asmenims, globos centrų koordinatoriams.
  3. Organizuoti supervizijas bei seminarą BVGN darbuotojams.
  4. Viešinti vaiko globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą.

Projekto vykdytojos D. Matulevičiūtė ir D. Bloznelienė yra užmezgusios patikimus ir ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su Kauno rajono ir Kauno miesto Socialinių paslaugų centrais, Vaiko gerovės centru „Gynia“, Vaiko gerovės centru „Pastogė“, palaiko ryšius su šių savivaldybių gyventojais, tapusiais globėjais ir įtėviais, konsultuoja, teikia kitas tęstines paslaugas. Tarnybos atestuotas asmuo- ekspertas Daiva Matulevičiūtė Kauno rajono savivaldybės globėjams (rūpintojams) ir įtėviams teikia paslaugas nuo 2008 metų.

2019 metais Lietuvoje naujai įkurtuose 67 Globos centruose dirba globos koordinatoriai ir kiti specialistai, kurie organizuoja pagalbą ir teikia individualias konsultacijas socialiniams globėjams, budintiems globotojams, globėjams giminaičiams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams; palaiko ryšį su budinčiais globotojais, globėjais giminaičiais ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis; koordinuodami pagalbą įtėviams, jų prašymu konsultuoja įtėvius, organizuoja individualią ir grupinę psichosocialinę pagalbą. Tam, kad kokybiškai atlikti šias ir kitas globos koordinatoriaus funkcijas, šie specialistai turi turėti galimybę išsakyti savo jausmus, analizuoti sudėtingus atvejus, pasidalinti savo patirtimi ir įžvalgomis. Globos centrų specialistams būtų svarbios žinios apie individualų darbą su šeimoje globojamu (rūpinamu ar prižiūrimu) vaiku, nes tik turėdami žinių ir įgūdžių apie ryšio su globojamu vaiku mezgimą jie galės kokybiškai teikti paslaugas vaikus globojančioms šeimoms. Bendruomenių vaikų globos namų (BVGN) darbuotojams labai svarbu gebėti dirbti komandoje, todėl šiems specialistams 2021 m. pravedėme seminarus apie komandinį darbą. Vienoje mokymų grupėje dalyvavo 6 asmenys, kartu dirbantys vienoje BVGN šeimynoje.

2021 m. Kauno regiono savivaldybėse buvo organizuojamas vaikų globos šeimoje ir įvaikinimo viešinimas, surengti seminarai globėjams (rūpintojams), įtėviams, teikiamos konsultacijas bei organizuojamos supervizijos, savitarpio pagalbos grupės, seminarai globos centrų, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams bei Tarnybos atestuotiems asmenims. Šios veiklos padeda globėjams (rūpintojams), įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų specialistams įveikti krizines situacijas, įgyti daugiau žinių ir gebėjimų, kurie praverčia teikiant pagalbą globojamiems, įvaikintiems vaikams.