EnglishLithuanian

Kodėl mūsų vaikai virsta tironais

Vaikų ir jaunimo psichiatras Michael Winterhoff iš Vokietijos nagrinėja aktualią visiems tėvams temą: kaip atsitinka, kad mūsų mylimi vaikai auga egocentriški ir agresyvūs, kodėl jie virsta mažaisiais tironais ir pabaisomis?

Autorius teigia, kad norėdami nesužaloti vaiko asmenybės, mes praradome sveiką protą ir užmiršome, kas yra elgesio normos.

Tėvai turėtų atpažinti savo vaiko elgesio klaidas, nurodyti jam, kur klystama, ir pritaikyti tinkamas sankcijas, jeigu vaikas to neklausytų – taigi veikti pagal klasikinį atspindėjimo modelį. Neatsitinka nieko panašaus, jeigu tėvai yra nusileidę į vieną lygį su vaiku ir tokiu būdu išardę hierarchinę struktūrą. Problemą sukelia lygių slinktis: vaikas ir suaugusysis atsiduria viename lygyje ir žiūri vienas kitam į akis nei viena, nei kitas negalėdamas nurodyti krypties.

Knygoje vaizdžiai aprašomi trys vaiko ir jo tėvų santykių sutrikimo tipai, kurie yra žalingi vaikui:

  • Partneriškumas, kai dėl netinkamo tėvų elgesio iš vaiko atimama natūrali teisė vadovaujamam ir palaikomam autoritetingų ir pasitikėjimą turinčių asmenų.
  • Projekcija, kai tėvai, iš tikro turintys būti ekranu vaiko meilės projekcijai, patenka į padėtį, kai juo naudojamasi tenkinant tėvų poreikius. Tuomet vaikas tampa suaugusiojo savivertės masteliu arba vaikas leidžia pajusti meilę. Projekciją patiriantys tėvai atsisako vadovauti vaiko elgesiui, nes normalus vaiko pasipriešinimas jiems reiškia praradimą, o tokiems tėvams tai nepakeliama.
  • Simbiozė, kai galutinai išnyksta vaiko, kaip vaiko, suvokimas. Tėvų ir vaiko psichikos susilieja ir vaiko raida sustabdoma dar ankstesnėje psichikos stadijoje. Dėl psichikų susiliejimo suaugęs žmogus nebegali atskirti savęs ir vaiko, jis ima jausti už vaiką, galvori už jį ir net veikti.

Knygoje pabrėžiama, kad mažiems vaikams reikia suaugusiojo vadovo, pasižyminčio tradiciniu, vertikaliuoju mąstymu ir aiškiai suvokiančio, kad iki šiol neigiamai vertintas autoritetas ir hierarchija kaip tik ir yra svarbiausi elgesio su vaiku principai, suteikiantys jo gyvenimui būtiną aiškumą ir nurodantys tinkamą kryptį.

Siūlau perskaityti tiems, kurie jaučiasi bejėgiai prieš vaiko įniršį, kurių vaikas darosi nevaldomas, kurių paauglys nepripažįsta jokių elgesio normų.

Knygos autorius: Michael Winterhoff