EnglishLithuanian

Erasmus+vizitas Slovakijos Satir institute

Nuo šiltų ir saulėtų iki lietingų dienų, nuo solidžių mokymų iki neformalių vakaro pašnekesių.

Taip trumpai galima būtų apibūdinti Paramos šeimai centro „Darnūs namai“ komandos atstovų 4 dienų Erasmus+ mobilumo vizitą Bratislavoje, kurio metu turėjome galimybę susipažinti su Slovakijos Satir instituto vykdoma veikla.

Kolegos slovakai Virginijos Satir šeimos terapijos modelį sėkmingai taiko jau nuo 1996 metų. Įdomu buvo sužinoti, kad šioje šalyje Satir modelis yra taikomas labai plačiai: nuo vienos dienos mokymų kiekvienam norinčiam tobulėti iki Satir sisteminės šeimos psichoterapijos programos profesionalams, kuri trunka 4 metus.

Viešėdami Slovakijos Virginijos Satir institute susipažinome su šio instituto komanda, vadovaujama dr.Hanos Ščibranovos.

Sužinojome, kad instituto nariai ne tik veda mokymus ir dirba su klientais naudodami šią terapiją, bet ir palaiko ryšius su kitų šalių Satir šeimos terapijos specialistais, aktyviai domisi šio modelio taikymo naujovėmis, kviečia lektorius iš kitų šalių, bando sujungti Satir terapijos elementus su traumų terapija.

Kolegos dalijosi, kad Satir mokymo principai juos asmeniškai praturtino, pakeitė, praplėtė žinojimą apie save. Vizito metu sužinojome, kad pagrindiniai Slovakijos Satir instituto tikslai: mokytis patiems ir mokyti kitus.

Mums buvo įdomu sužinoti, kad kolegos iš Slovakijos organizuoja supervizijas specialistams, renkasi aptarti sudėtingus atvejus su skirtingų sričių specialistais (socialiniais darbuotojais, psichologais, pedagogais).

Ypač sudomino 2 metų mokymo programa, su kuria turėjome galimybę susipažinti plačiau. Manome, kad tokio pobūdžio programa būtų labai vertinga Lietuvos socialiniams darbuotojams, psichologams, kitiems specialistams teikiantiems įvairaus pobūdžio paslaugas žmonėms. Pasak instituto lektorės dr. Nadeždos Feketeovos, po dviejų metų studijų programos dalyviai išmoksta atrasti ryšį su savimi ir klientais.

Erasmus+ suaugusiųjų mobilumo projektas “Socialinių darbuotojų kompetencijų didinimas taikant Virginijos Satir modelį teikiant socialines paslaugas šeimoms“ KA122-ADU-C3EC0AB7 finansuojamas remiant Europos komisijai Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

#SairInstitutasLietuvoje

#VirginiaSatir

#MokymaiSpecialistams

#Erasmus