EnglishLithuanian

Mūsų kolegė dalyvavo Erasmus+

Mūsų kolegė bei Globėjų, įtėvių mokymų ir konsultavimo asociacijos (GIMK) narė Daiva Matulevičiūtė dalyvavo Erasmus + suaugusiųjų mobilumo projekto Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000131116
„Vaikų globos sistemos darbuotojų kompetencijų didinimas, perimant gerąją Italijos patirtį” veiklose. 5 dienų vizito priimančioje Soreal SRL organizacijoje metu projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Italijos organizacijų, teikiančių paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams ir jų šeimoms, patirtimi:

👨‍👩‍👧‍👦Kunigų Rogacionistų kongregacijos valdoma organizacija, teikiančia laikinos vaikų globos paslaugą šeimynose. (Istituto Cristo De Padri Rogazionisti);
🏘 Prieglobsčio bendruomenė (Comunita Allogio per Minori „Villa Sorriso Padre Annibale”);
👨‍👩‍👦‍👦Vaikų globa šeimynoje (Casa di Famiglia Antoinette);
👩‍👧‍👧Nepilnamečių ir jaunų mamų prieglobsčio organizacija (Casa di accoglienza „Madre Veronica”);
🏠 Organizacijos „Namai be sienų” atstovais;
👨‍👩‍👦‍👦Įtėvių šeimas jungiančia organizacija „Tėvais tampama” („Genitori si diventa”).

Projektas finansuojamas remiant Europos komisijai,”Erasmus +” programos lėšomis,kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

#DarnusNamai
#Erasmus
#VaikuGloba
#LaikinaGlobaSeimynose