EnglishLithuanian

Priklausomybių nuo skaitmeninių technologijų prevencija

Stiprus ryšys šeimoje – priklausomybės nuo skaitmeninių technologijų prevencija

2022 – 2023 metais Paramos šeimai centras „Darnūs namai“ vykdo dviejų metų projektą ,,Stiprus ryšys šeimoje – priklausomybės nuo skaitmeninių technologijų prevencija“, kurį finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto tikslas – suteikti tėvams, kurių vaikams kyla rizika tapti priklausomiems nuo skaitmeninių technologijų, žinių ir praktinių įgūdžių, padedančių stiprinti ryšį šeimoje ir mažinančių krizinių situacijų, kilusių dėl vaikų nesaikingo skaitmeninių  technologijų naudojimo, neigiamas pasekmes.

Uždaviniai:

Teikti socialinio darbuotojo individualias konsultacijas asmenims (šeimoms), patiriančioms krizinę situaciją šeimoje dėl vaikų nesaikingo informacinių technologijų vartojimo siekiant sumažinti šios krizinės situacijos neigiamas pasekmes.

Organizuoti savitarpio paramos grupes asmenims (šeimoms), patiriantiems krizinę situaciją šeimoje dėl vaikų nesaikingo informacinių technologijų vartojimo siekiant sumažinti šios krizinės situacijos neigiamas pasekmes.

Įvykdyti šviečiamąją kampaniją, kurią sudaro penkios publikacijos socialiniuose tinkluose bei trys reportažai (interviu) radijo laidose.

Parengti, išleisti ir platinti metodinę priemonę, kuri padės tėvams įgyti daugiau žinių ir įgūdžių, kaip stiprinti ryšį su vaikais, siekiant išvengti jų priklausomybės nuo informacinių technologijų.

Viešinti įgyvendinamo projekto veiklas socialiniuose tinkluose.

Prevencinio pobūdžio projekto veiklos skirtos stiprinti tėvus, kurių vaikai turi iššūkių dėl skaitmeninių technologijų vartojimo.

Dviejų metų laikotarpiu tėvai turi galimybes konsultuotis su „Darnūs namai“ specialistais individualiai bei dalyvauti tėvų savitarpio grupėse.

Individualių konsultacijų bei tėvų grupių metu šeimoms sudaromos galimybės gauti žinių apie kylančias grėsmes vaikams naudojantis skaitmeninėmis technologijomis, žinių ir įgūdžių, kaip galima sumažinti krizinių situacijų šeimoje, kylančių dėl nesaikingo skaitmeninių technologijų vartojimo, neigiamas pasekmes, ugdyti vaikų atsparumą neigiamai kompiuterių įtakai. Individualių ir šeimos konsultacijų metu siekiama suteikti tėvams praktinių įgūdžių, kuriais stiprinamas ryšys su vaiku, taip mažinant kylančią grėsmę vaikams tapti priklausomais nuo skaitmeninių technologijų.

Savitarpio paramos grupių metu tėvai turi galimybę pasidalinti sunkumais, kylančiais dėl vaikų nesaikingo skaitmeninių technologijų vartojimo, šių sunkumų įveikos būdais, parems vieni kitus išsakydami ir priimdami vieni kitų jausmus.

Dėl individualių konsultacijų ar savitarpio paramos grupių prašome kreiptis VŠĮ “Darnūs namai” kontaktiniu telefonu.