ES projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai“

Pradžia / ES projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai“

Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. iki 2022 m. rugsėjo mėn. Kauno rajono šeimoms, auginančioms vaikus, teikiamos  kompleksinės paslaugos siekiant įgalinti šeimą įveikti  iškilusius sunkumus. Visos paslaugos šeimoms teikiamos nemokamai, jos finansuojamos Europos  socialinio fondo lėšomis pagal įgyvendinamą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-08-0002 „Kauno rajono bendruomeniniai šeimos namai“.

KLAUSKITE IR REGISTRUOKITĖS

Tel.: 8 678 70558 

I-V nuo 9 val. iki 13 val.

El.p. paramaseimai@darnus-namai.lt

TĖVAMS

Tai 8 val. trukmės vieną savaitgalio dieną vysktanti stovykla (10:00-18:00). Grupelės sudaromos nedidelės, iki 10 asmenų, tam, kad kiekvienas turėtų galimybę pasisakyti  ir būti išklausytu. Šios dienos stovyklos tikslas – atnaujinti turimas bei įgauti naujų žinių apie stresą, jo išraiškas ir valdymo galimybes bei lavinti streso įveikimo praktinius įgūdžius.

Ką veikiame stovyklos metu?

Stengiamės sužinoti:

 • Žodžio ,,stresas“ reikšmę ir bandoma jį atpažinti;
 • Tikrąsias priežastis, kurios sukelia įtampą ir stresą;
 • Kaip kovoti su tikrosiomis streso ar įtampos priežastimis.

Mokomės:

 • Įvairių atsipalaidavimo, streso ir neigiamų emocijų valdymo technikų;
 • Kaip tvarkytis su neigiamomis emocijomis, kurias dažniausiai sukelia stresinės situacijos;
 • Atsipalaiduoti ir susikoncentruoti.

2021 M. STOVYKLOS NEORGANIZUOJAMOS – ĮGYVENDINTOS VISOS NUMATYTOS STOVYKLOS PAGAL PROJEKTO VEIKLAS.

Profesionali psichoterapeuto ir socialinio darbuotojo komanda kartu su šeimomis numatytais etapais pasirengs žygiui, kurio metu bus galimybė stiprinti šeimos tarpusavio ryšį. Grupę-žygį sudaro 3 susitikimai iš kurių du yra pasiruošimas žygiui, o trečias – viską apvainikuojantis žygis

2021 M. ŽYGIAI NEORGANIZUOJAMI – ĮGYVENDINTI VISI NUMATYTI GRUPĖS-ŽYGIAI PAGAL PROJEKTO VEIKLAS.

PAAUGLIAMS

Stovyklos tikslas – suteikti žinių apie stresą, jo išraiškas ir valdymo galimybes bei lavinti streso įveikimo praktinius įgūdžius. Stovykla trunka nuo penktadienio popietės iki sekmadienio popietės.

Stovykla vyksta Birštone, jaukiame namelyje. pramos šeimai centro ,, Darnūs namai“ komanda pasirūpina:

– paauglių nuvežimu ir parvežimu iš stovyklos;

– paauglių maitinimu;

– naudinga informacija ir turiningu savaitgaliu.

JAU ĮVYKO VISOS PAGAL PROJEKTO VEIKLAS SUPLANUOTOS STOVYKLOS PAAUGLIAMS – DAUGIAU JOS NEBUS ORGANIZUOJAMOS.

Paslaugos Kauno rajono šeimoms teikiamos nemokamai, jos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Tai savaitgalio trukmės stovykla 14-18 m. Kauno rajono paaugliams. Paauglystė, toks metas, kai vaikų žaidimai jau nebeįdomūs, o vyresniųjų žaidimai dar nesuprantami. Keičiasi ne tik kūnas, bet ir mąstymas, pasidaro svetima tai, kas būdavo įprasta. Dėl to dažnai atsiranda diskomfortas, priešiškumas sau ir aplinkai.   Šios stovyklos metu stengsimės padėti paaugliams  geriau pažinti „besikeičiantį save“ įsigilinant į savo asmenybę ir jausmų pasaulį, išmėginant save aktyvioje veikloje, mokantis drauge kurti pasitikėjimo ir bendradarbiavimo atmosferą komandoje.

Stovykla vyksta Birštone, jaukiame namelyje. Paramos šeimai centro „Darnūs namai“ komanda pasirūpina:

– paauglių nuvežimu ir parvežimu iš stovyklos;

– paauglių maitinimu;

– naudinga informacija ir turiningu savaitgaliu.

ŠIUO METU STOVYKLOS NEORGANIZUOJAMOS – ĮVYKDYTOS VISOS STOVYKLOS PAGAL NUMATYTAS PROJEKTO VEIKLAS.

Paslaugos Kauno rajono šeimoms teikiamos nemokamai, jos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Paauglių lytiškumo ugdymo grupės,  tai 8 susitikimų ciklas (vieno užsiėmimo trukmė 2,5 val.), kartą per savaitę, vidutiniškas grupės dydis 9-12 jaunuolių.Grupės vedamos atskirai vaikinams ir atskirai merginoms. Grupės tikslas – sukurti saugią erdvę kalbėtis apie paaugliams svarbius dalykus. Vienas svarbiausių dalykų, kurių yra pasiilgę jaunuoliai – tai betarpiškas bendravimas. Todėl jiems yra svarbu atlikti įvairias užduotis, kurios skirtos savęs ir vienas kito pažinimui, grupės sutelktumui bei tarpusavio pasitikėjimui ugdyti, nes tai sudaro galimybę pasirengti tolimesniam darbui bei šeimos kūrimui.

Grupės metu  kalbama ir diskutuojama apie tai, ką šiandien kiekvienam reiškia būti mergina ar vaikinu, kokie siekiai, norai, kas yra moteriškumas ir vyriškumas. Bandoma suprasti, kas yra pasitikėjimas savimi ir grožis, kiek šiuos standartus veikia visuomenėje vis dar gajūs lyčių stereotipai. Gvildenamos svarbios meilės, santykių, draugystės ir seksualumo temos, kartu mokantis pažinti, pamilti ir priimti ne tik save, bet ir esančius šalia. Siekiama, kad kiekvienas paauglys grupinių užsiėmimų metu atrastų savo vidinių stiprybių, keltų sau svarbius klausimus ir taip pat mokytųsi pastebėti, padrąsinti ir paremti viena kitą.

Paslaugos Kauno rajono šeimoms teikiamos nemokamai, jos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Kviečiame  14 -18 m. jaunuolius, kurie gyvena globojami, dalyvauti pasirengimo savarankiškam gyvenimui savaitgalio stovykloje. Stovyklos tikslas –  padėti paaugliui ruoštis savarankiškam gyvenimui suteikiant reikalingą informaciją, formuojant vertybių sistemą, ugdant praktinius įgūdžius. Tai darysime trijų dienų stovyklos metu smagiai ir išradingai!

Stovykla vyksta Birštone, jaukiame namelyje:

2019 m. gegužės 31 d. – birželio 2 d.
2019 m. liepos 26 d. – liepos 28 d.
2019 m. rugpjūčio 23 d. – rugpjūčio 25 d.
2019 m. rugsėjo 20 d. – rugsėjo 22 d.

2021 M. STOVYKLOS NEORGANIZUOJAMOS – ĮGYVENDINTOS VISOS NUMATYTOS STOVYKLOS PAGAL PROJEKTO VEIKLAS.

Paramos šeimai centro „Darnūs namai“ komanda pasirūpina:

– paauglių nuvežimu ir parvežimu iš stovyklos;

– paauglių maitinimu;

– naudinga informacija ir turiningu savaitgaliu.

Paslaugos Kauno rajono šeimoms teikiamos nemokamai, jos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS

 • šeimoms, asmenims, taip pat ir vaikams, kurie susiduria su įvairiomis krizėmis šeimos gyvenime;
 • asmenims patiriantiems smurtą artimoje aplinkoje;
 • smurtaujančiam šeimos nariui.

Skirtos šeimoms patiriančioms sunkumus dėl vaiko mokymosi. Bus teikiamos paslaugos skirtos:

 • padėti sudaryti mokymosi planą;
 • šalinti priežastis, dėl kurių sunku adaptuotis mokykloje;
 • pasiekti norimų akademinių rezultatų;
 • tarpininkauti su mokymosi įstaiga ir pan.

Mediatorius teikia tarpininkavimo paslaugas siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo šeimoje (vyro ir žmonos; tėvų ir vaiko). Mediatorius stengsis sukurti saugią, neutralią aplinką ir padės vesti konstruktyvias derybas bei priimti abiems šalims priimtinus sprendimus.

Konsultacijos skirtos tėvams, auginatiems įvairaus amžiaus vaikus bei svaikatos sutrikimų ar negalią turinčius vaikus, pozityvios tėvystės temomis.

Click here to change this text

Click here to change this text