Paslaugos Kauno rajono šeimoms

Pradžia / Paslaugos Kauno rajono šeimoms

Nuo 2017 m. iki 2020 metų rugsėjo mėn. Kauno rajono šeimoms, auginančioms vaikus, teikiamos  kompleksinės paslaugos siekiant įgalinti šeimą įveikti  iškilusius sunkumus. Visos paslaugos šeimoms teikiamos nemokamai, jos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Klauskite ir registruokitės

Tel.: 8 678 70558

El.p. paramaseimai@darnus-namai.lt

TĖVAMS

 POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI 

Mokymų tikslas – tapti dar geresniais tėvais savo vaikams, išmokti pozityvaus auklėjimo būdų. Tai 7 susitikimų ciklas jaukioje tėvų grupelėje, aptariant aktualius vaikų auginimo, auklėjimo klausimus. Tėvai ir profesionalus specialistas padės gauti atsakymus į iškilusius klausimus.

Į mokymus kviečiame:

 • besilaukiančias moteris (rekomenduojama lankyti kartu su vyrais);
 • tėvus, auginančius ikimokyklinio amžiaus vaikus;
 • tėvus, auginančius vaikus iki 11 metų;
 • tėvus, auginančius vaikus nuo 12 iki 18 metų;
 • tėvus, auginančius sveikatos sutrikimų ar negalią turinčius vaikus;
 • kurčius, neprigirdinčius tėvus, auginančius įvairaus amžiaus vaikus.

IŠSISKYRUSIŲ ASMENŲ PARAMOS GRUPĖ – vyks kartą per savaitę. Vienos grupės susitikimų skaičius 7 kartai.

STRESO VALDYMO GRUPĖ – savaitgalio dienos stovykla tėvams, kurią ves socialinis darbuotojas. Stovyklos trukmė 8 valandos.

TĖČIO IR VAIKO TARPUSAVIO SANTYKIŲ GERINIMO GRUPĖ-ŽYGIS 

Profesionali psichoterapeuto ir socialinio darbuotojo komanda kartu su tėčiais ir jų vaikais numatytais etapais pasirengs žygiui, kurio metu bus galimybė stiprinti tėčio ir vaiko tarpusavio ryšį. Grupę-žygį sudaro 3 susitikimai iš kurių du yra pasiruošimas žygiui, o trečias – viską apvainikuojantis žygis.

TĖVŲ SAVITARPIO PARAMOS GRUPĖS (ŠEIMOS KLUBAI)

Pasibaigus pozityvios tėvystės mokymams tėvai bus kviečiami burtis į šeimos klubus. Susitikimai vyks kartą per mėnesį, jų metu bus galimybė aptarti su vaikų auklėjimu susijusius klausimus, pasidalinti savo jausmais ir  istorijomis.

Šeimos klubuose specialistų (socialinių darbuotojų, psichologų, psichiatrų, medikų, teisininkų ir kt.) paskaitas-diskusijas, kurių metų tėvai galėtų gauti atsakymus į jiems aktualius klausimus auginant ir auklėjant vaikus

 

PAAUGLIAMS

 STRESO VALDYMO GRUPĖ –  savaitgalio stovykla 13-16 m. paaugliams, kurios tikslas – suteikti žinių apie stresą, jo išraiškas ir valdymo galimybes bei lavinti streso įveikimo praktinius įgūdžius. Stovykla trunka nuo pentadienio popietės iki sekmadienio popietės.

SAVAITGALIO STOVYKLA „AŠ ŠEIMOJE“ – šeimoje reikalingų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių lavinimo grupė skirta paaugliams nuo 14 m. iki 18 m. Stovykla trunka nuo pentadienio popietės iki sekmadienio popietės.

PAAUGLIŲ VAIKINŲ LYTIŠKUMO UGDYMO GRUPĖ

 • Vaikinai turės galimybę geriau pažinti save.
 • Mokysis gerbti save.
 • Mokysis gerbti moterį.
 • Vaikinai bus rengiami vyro bei tėvo vaidmeniui šeimoje.

PAAUGLIŲ MERGINŲ LYTIŠKUMO UGDYMO GRUPĖ

 • Merginos turės galimybę geriau pažinti save.
 • Mokysis gerbti save.
 • Mokysis gerbti vyrą.
 • Paauglės merginos bus rengiamos žmonos ir mamos vaidmeniui šeimoje.

INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS

Individualių konsultacijų tikslas – padėti žmonėms  rasti tinkamiausius sunkumų įveikimo būdus, pastiprinti žinias. Kiekviena situacija labai unikali ir individuali, todėl atsižvelgiant į situacijos specifiką, siūlomos šios konsultacijos:

SOCIALINĖS KONSULTACIJOS

 • tėvams vaikų auklėjimo bei pozityvios tėvystės temomis;
 • asmenims, kurie susiduria psichosocialinėmis problemomis: vaikų auklėjimo sunkumais, atskirtimi, skurdu, priklausomybėmis, negalia;
 • išsiskyrusiems asmenims;
 • Pasirengimo savarankiškam gyvenimui globojamiems paaugliams (16-18 m.).

PSICHOLOGINĖS KONSULTACIJOS

 • šeimoms, asmenims, taip pat ir vaikams, kurie susiduria su įvairiomis krizėmis šeimos gyvenime;
 • asmenims patiriantiems smurtą artimoje aplinkoje;
 • smurtaujančiam šeimos nariui.

PEDAGOGINĖS KONSULTACIJOS

Skirtos šeimoms patiriančioms sunkumus dėl vaiko mokymosi. Bus teikiamos paslaugos skirtos:

 • padėti sudaryti mokymosi planą;
 • šalinti priežastis, dėl kurių sunku adaptuotis mokykloje;
 • pasiekti norimų akademinių rezultatų;
 • tarpininkauti su mokymosi įstaiga ir pan.

MEDIATORIAUS PASLAUGOS

Mediatorius teikia tarpininkavimo paslaugas siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo šeimoje (vyro ir žmonos; tėvų ir vaiko). Mediatorius stengsis sukurti saugią, neutralią aplinką ir padės vesti konstruktyvias derybas bei priimti abiems šalims priimtinus sprendimus.